Twitter: @Geert_gabriels

Politieke Partij: GroenLinks

Geert Gabriëls

Als wethouder in de gemeente Weert heb ik me jarenlang ingezet voor landschap, natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn. Ballonnen mogen in Weert de lucht niet in en dieren mogen niet ingezet worden bij evenementen. Biodiversiteit en dierenwelzijn is een volwaardige portefeuille geworden en samen met inwoners hebben we talrijke mooie educatieve projecten opgestart. Belangrijk is hierbij altijd verwondering, nieuwsgierigheid en educatie geweest. Hoe meer mensen meer weten over biodiversiteit, omgang met dieren, gedrag van dieren en natuurlijke processen, hoe meer mensen het ook belangrijk vinden de kwetsbaarheid ervan te beschermen. Genieten van de diversiteit van het leven is wat mij betreft de basiswaarde waarop ik mijn politieke keuzes maak. Het zien van een roodborstje of distelvink tijdens een Tuinvogeltelling doet mensen goed. Wandelen in de natuur is nog nooit zo populair geweest. Dieren, hun gedrag, diversiteit, pracht en praal maken mensen gelukkig. Helaas is dat andersom vaak niet het geval. We leven niet in harmonie met maar vaak ten koste van de dierenwereld. Economisch denken en consumptie zetten de kwetsbare natuurlijke systemen onder druk. Natuurinclusief denken en handelen moet de basis worden van keuzes die we in de politiek maken. Minder economisme, meer verwondering en nieuwsgierigheid, meer welzijn voor mens en dier. Daarom sta ik voor GroenLinks op de lijst.

 

Eens of oneens?

Geert Gabriëls heeft gereageerd op de volgende stellingen

Eens

Klik voor toelichting

Het beschermen van dieren en de biodiversiteit onderdeel te laten uitmaken van het preventiebeleid ter voorkoming van pandemieën

Geert Gabriëls's toelichting:

De omgang van mensen met de natuur en dieren is één van de belangrijkste oorzaken van de coronacrisis. GroenLinks wil klimaatverandering en biodiversiteitsverlies aanpakken en tegelijkertijd de veestapel in Nederland drastisch verkleinen. Daarmee maken we de kans op het overspringen van virussen op mensen een stuk kleiner.

 

Het versterken van de rechtspositie van het dier

Geert Gabriëls's toelichting:

Door rechten van dieren op te nemen in de Grondwet zijn dieren minder overgeleverd aan de politieke waan van de dag. De toevoeging van dit zogenaamde sociale grondrecht geeft de overheid een zorgplicht voor welzijn van dieren. Het is onvermijdelijk dat daarmee de huidige praktijken van de bio-industrie, dierproeven en jacht op de schop gaan.

 

Het omschakelen van de industriële veehouderij naar een natuur- en diervriendelijke landbouw

Geert Gabriëls's toelichting:

Dieren zijn geen productiemiddelen die ten dienste staan van de mens, maar levende wezens die ruimte en bescherming verdienen. De toekomst van de landbouw is duurzaam, lokaal, gezond en diervriendelijk. GroenLinks staat zij aan zij met de boeren die iedere dag vanuit die overtuiging aan natuurinclusieve landbouw werken.

 

Het afschaffen van het houden van dieren in kooien in de veehouderij

Geert Gabriëls's toelichting:

In de Europese veehouderij leven zo’n 300 miljoen dieren een groot deel van hun leven in krappe kooien. De kooien veroorzaken ernstig dierenleed: dieren hebben zeer weinig ruimte om te bewegen en hebben niet of nauwelijks mogelijkheid tot natuurlijk gedrag. GroenLinks wil dat er wordt gekeken naar betere alternatieven.

 

Het voorkomen van het levend verbranden van dieren door stalbranden

Geert Gabriëls's toelichting:

GroenLinks wil onder meer adequate blusinstallaties en het gebruik van rookmelders en brandwerende materialen verplicht stellen. Technische mankementen en het gebruik van brandonveilige bouwmaterialen verhogen op dit moment de kans op stalbranden. Veel stallen worden zo goedkoop mogelijk neergezet om de prijs van vlees laag te houden.

 

Het verbieden van het onverdoofd slachten van dieren

Geert Gabriëls's toelichting:

GroenLinks vindt zowel dierenwelzijn als de vrijheid van godsdienst belangrijk. Er bestaat nu een convenant waarin beide onderdelen geborgd zijn. Dit convenant maakt echter geen einde aan het leed van dieren. GroenLinks wil dat dit convenant grondig geëvalueerd wordt, in goed overleg met joodse en islamitische gemeenschappen. Op basis daarvan zal GroenLinks opnieuw afwegen hoe een wettelijke regeling er uit zou moeten zien.

Het aanpakken van het leed bij vissen, schaal- en weekdieren

Geert Gabriëls's toelichting:

GroenLinks wil de regels voor het vangen en doden van vissen aanscherpen, zware sleepnetvisserij uit faseren, harde eisen stellen aan het terugdringen van bijvangst en meer visserijvrije zones creëren. Dierenwelzijnsregels moeten ook gelden voor vissen in kwekerijen. Het verkopen van vissoorten die met uitsterven bedreigd zijn, moet worden verboden.

 

Het stoppen van de plezierjacht

Geert Gabriëls's toelichting:

Als het aan GroenLinks ligt wordt plezierjacht verboden. Beheersjacht mag alleen bij ernstige bedreiging van de volksgezondheid, veiligheid of biodiversiteit en als elk ander diervriendelijk alternatief niet werkt.

 

Het verbieden van markten waar levende wilde dieren worden verkocht

Geert Gabriëls's toelichting:

In ons wereldwijde economie is het heel normaal dat planten, vlees en levende dieren over onze wereld verscheept worden. Virussen kunnen hierbij gemakkelijk meeliften. Dit gebeurt op dieren die illegaal worden verhandeld, maar ook op andere producten. Het verbieden van markten waar levende wilde dieren worden verkocht is een goede stap.

 

Het uitbreiden van de Positieflijst voor zoogdieren, met vogels, vissen, amfibieën en reptielen

Geert Gabriëls's toelichting:

De handel in huisdieren moet beter worden gereguleerd. Net als voor zoogdieren, wil GroenLinks voor reptielen, amfibieën, vissen en vogels een positieflijst met de dieren die als huisdier mogen worden gehouden.

 

Het beëindigen van het fokken van huisdieren met ziekmakende uiterlijke kenmerken

Geert Gabriëls's toelichting:

GroenLinks wil dat er een einde komt aan dierenleed door het fokken op schadelijke uiterlijke kenmerken te stoppen.

 

Het steunen van de doelstelling ‘In 2025 consumeert de gemiddelde Nederlander minimaal 50% plantaardig en maximaal 50% dierlijke eiwitten’

Geert Gabriëls's toelichting:

GroenLinks wil de omslag naar de productie en consumptie van plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten stimuleren door de BTW op groenten en fruit maximaal te verlagen en vlees en vis extra te belasten.

 

Het verbeteren van het toezicht en handhaving op dierenwelzijn door meer budget en capaciteit

Geert Gabriëls's toelichting:

Er is veel bezuinigd op de NVWA, wat gevolgen heeft op toezicht en handhaving op onder andere dierenwelzijn. GroenLinks wil dat de NVWA voldoende capaciteit heeft om goed toezicht te houden en te handhaven op gebied van dierenwelzijn.

 

Het verplicht stellen van transparant en permanent cameratoezicht in slachterijen

Geert Gabriëls's toelichting:

Er moet verplicht, permanent en transparant cameratoezicht zijn in slachterijen, wat door de NVWA en andere onafhankelijke partijen gecontroleerd moet kunnen worden. Een livestream gaat echter te ver, hierbij komt de privacy van medewerkers in het geding. Fysieke controle is daarnaast veel effectiever

 

Oneens

Welke politicus/politica is jouw dierenkandidaat?

Wil je weten welke onderwerpen andere politici belangrijk vinden? Of wil je terug naar alle stellingen? Klik dan op éen van deze twee knoppen.