Twitter: @npsanders

Politieke Partij: 50Plus

Noëlle Sanders

Voor meer informatie over mij, bezoek www.noellesanders.nl

 

Eens of oneens?

Noëlle Sanders heeft gereageerd op de volgende stellingen

Eens

Klik voor toelichting

Het beschermen van dieren en de biodiversiteit onderdeel te laten uitmaken van het preventiebeleid ter voorkoming van pandemieën

Noëlle Sanders's toelichting:

Belangrijk dat er aandacht is voor biodiversiteit, geen uitputting van weilanden door overbemesting, geen megastellen met uitbuiting van de dieren.

 

Het versterken van de rechtspositie van het dier

Noëlle Sanders's toelichting:

Het omschakelen van de industriële veehouderij naar een natuur- en diervriendelijke landbouw

Noëlle Sanders's toelichting:

Eens, mishandeling van dieren voor de productie moet verboden worden. Dieren zijn geen productiemiddel en moeten beschermd worden. Beter om de prijzen te verhogen tot de werkelijke waarde van het houden van een diervriendelijke landbouw en veeteelt. Dit is ook beter voor de mens want alle rotzooi die de dieren krijgen komt ook in de melk en vlees, bijvoorbeeld antibiotica waardoor je als mens al resistent wordt door consumptie.

 

Het afschaffen van het houden van dieren in kooien in de veehouderij

Noëlle Sanders's toelichting:

Nederland moet ook het houden van dieren in kooien verbieden.

 

Het voorkomen van het levend verbranden van dieren door stalbranden

Noëlle Sanders's toelichting:

Afgrijselijk wat gebeurt bij de stalbranden, dieren moeten beschermd worden!

 

Het verbieden van het onverdoofd slachten van dieren

Noëlle Sanders's toelichting:

Dit staat ook expliciet in het verkiezingsprogramma van 50PLUS

 

Het aanpakken van het leed bij vissen, schaal- en weekdieren

Noëlle Sanders's toelichting:

Ook vissen, schaal- en weekdieren moeten worden beschermd.

 

Het stoppen van de plezierjacht

Noëlle Sanders's toelichting:

Plezierjacht is onacceptabel!

 

Het verbieden van markten waar levende wilde dieren worden verkocht

Noëlle Sanders's toelichting:

 

 

Het uitbreiden van de Positieflijst voor zoogdieren, met vogels, vissen, amfibieën en reptielen

Noëlle Sanders's toelichting:

 

 

Het beëindigen van het fokken van huisdieren met ziekmakende uiterlijke kenmerken

Noëlle Sanders's toelichting:

 

 

Het steunen van de doelstelling ‘In 2025 consumeert de gemiddelde Nederlander minimaal 50% plantaardig en maximaal 50% dierlijke eiwitten’

Noëlle Sanders's toelichting:

Percentage mag van mij wel hoger, dus 75% plantaardig en 25% dierlijke eiwitten

 

Het verbeteren van het toezicht en handhaving op dierenwelzijn door meer budget en capaciteit

Noëlle Sanders's toelichting:

 

 

Het verplicht stellen van transparant en permanent cameratoezicht in slachterijen

Noëlle Sanders's toelichting:

 

 

Oneens

Welke politicus/politica is jouw dierenkandidaat?

Wil je weten welke onderwerpen andere politici belangrijk vinden? Of wil je terug naar alle stellingen? Klik dan op éen van deze twee knoppen.