LinkedIn: /noortje-thijssen

Politieke Partij: GroenLinks

Noortje Thijssen

Geen informatie beschikbaar

 

Eens of oneens?

Noortje Thijssen heeft gereageerd op de volgende stellingen

Eens

Klik voor toelichting

Het beschermen van dieren en de biodiversiteit onderdeel te laten uitmaken van het preventiebeleid ter voorkoming van pandemieën

Noortje Thijssen's toelichting:

Een grote opgaven van dit moment is het keren van de biodiversiteitscrisis en het beschermen van dieren. Dat is een groot goed op zichzelf. De pandemie laat zien dat – naast dierenleed – er ook grote gezondheidsrisico’s kleven aan de huidige omgang tussen mens en dier. Dat vraagt om serieuze verandering.

 

Het versterken van de rechtspositie van het dier

Noortje Thijssen's toelichting:

De omgang met dieren moet fundamenteel anders. Artikel 21 uit de Grondwet kan, dat zich richt op de zorg voor het milieu, kan worden uitgebreid met het welzijn voor dieren. Dit zal automatisch leiden tot strengere wetgeving voor de bio-industrie, de jacht en dierproeven.

 

Het omschakelen van de industriële veehouderij naar een natuur- en diervriendelijke landbouw

Noortje Thijssen's toelichting:

Dieren moeten zoveel mogelijk ‘dier zijn’ en moeten de vrijheid en ruimte hebben om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Boeren moeten eerlijke prijzen krijgen en boeren die overstappen op natuurinclusieve landbouw of hun veestapel laten inkrimpen, moeten daarvoor passende financiele ondersteuning krijgen

 

Het afschaffen van het houden van dieren in kooien in de veehouderij

Noortje Thijssen's toelichting:

Dieren moeten de ruimte hebben om zich op natuurlijke wijze te kunnen gedragen. Dat vraagt om een verplichte weidegang en uitloop voor pluimvee. Dieren horen niet thuis in kooien – dat moet worden verboden.

 

Het voorkomen van het levend verbranden van dieren door stalbranden

Noortje Thijssen's toelichting:

Uit onderzoek van Investico blijkt dat mega-varkensstallen en -kippenstallen meer dan zeven en twaalf keer vaker getroffen worden door brand. De brandveiligheid moet omhoog en dat vraagt om zowel duidelijke eisen als goede handhaving.

 

Het verbieden van het onverdoofd slachten van dieren

Noortje Thijssen's toelichting:

GroenLinks vindt zowel dierenwelzijn als de vrijheid van godsdienst belangrijk. Er bestaat nu een convenant waarin beide onderdelen geborgd zijn. Dit convenant maakt echter geen einde aan het leed van dieren. GroenLinks wil dat dit convenant grondig geëvalueerd wordt, in goed overleg met joodse en islamitische gemeenschappen. Op basis daarvan zal GroenLinks opnieuw afwegen hoe een wettelijke regeling er uit zou moeten zien.

Het aanpakken van het leed bij vissen, schaal- en weekdieren

Noortje Thijssen's toelichting:

De regels voor het vangen en doden van vissen moeten strenger, dierenwelzijnsregels moeten gelden voor kweekvis en bijvangst vraagt om hardere eisen. Daarnaast is het zaak om consumentenbewustzijn te vergroten, door de vangstmethode op de verpakking te zetten.

 

Het stoppen van de plezierjacht

Noortje Thijssen's toelichting:

Plezierjacht is niet van deze tijd, zorgt voor nodeloos dierenleed en dient direct te worden afgeschaft

 

Het verbieden van markten waar levende wilde dieren worden verkocht

Noortje Thijssen's toelichting:

De eerste stap die met urgentie moet worden gezet, is dat dierenhandelaren hun werk alleen mogen uitvoeren als ze in het bezit zijn van een vergunning met bijbehorend toezicht op de naleving van de gezondheidsvoorwaarden die daaraan worden gesteld.

 

Het uitbreiden van de Positieflijst voor zoogdieren, met vogels, vissen, amfibieën en reptielen

Noortje Thijssen's toelichting:

Helemaal eens. Verander ‘in de toekomst’ maar voor ‘zo snel mogelijk’.

 

Het beëindigen van het fokken van huisdieren met ziekmakende uiterlijke kenmerken

Noortje Thijssen's toelichting:

Het fokken op schadelijke uiterlijke kenmerken van dieren is dierenleed, het dient geen enkel doel en moet dan ook beëindigd worden.

 

Het steunen van de doelstelling ‘In 2025 consumeert de gemiddelde Nederlander minimaal 50% plantaardig en maximaal 50% dierlijke eiwitten’

Noortje Thijssen's toelichting:

Zoals in ons verkiezingsprogramma staat: “GroenLinks wil van kwantiteit naar kwaliteit en van kiloknallers naar meer plantaardig eten.” Dat vraagt om stimulerend overheidsbeleid.

 

Het verbeteren van het toezicht en handhaving op dierenwelzijn door meer budget en capaciteit

Noortje Thijssen's toelichting:

Meer handhaving is gewenst op milieucriminaliteit, bestrijding van dierenleed en stroperij. Ook de NVWA moet haar werk goed en veilig kunnen uitvoeren. Dat vraagt om investeringen om dat te kunnen mogelijk maken.

 

Het verplicht stellen van transparant en permanent cameratoezicht in slachterijen

Noortje Thijssen's toelichting:

Verplicht cameratoezicht in alle slachthuizen is nodig om ernstige misstanden en dierenmishandeling te voorkomen.

 

Oneens

Welke politicus/politica is jouw dierenkandidaat?

Wil je weten welke onderwerpen andere politici belangrijk vinden? Of wil je terug naar alle stellingen? Klik dan op éen van deze twee knoppen.