Politieke Partij: PvdD

Pascale Plusquin

We zijn de eerste politieke partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Met onze komst in de Tweede Kamer hebben we dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda gezet. En we onderstrepen steeds opnieuw dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen – en dus ook alleen in samenhang aangepakt kunnen worden. Onze oproep om economische groei als probleem te zien, en niet als oplossing, vindt steeds meer weerklank. We zijn vastberaden om onze aanjagende rol te blijven vervullen en de politieke en maatschappelijke discussie te blijven voeden.

 

Eens of oneens?

Pascale Plusquin heeft gereageerd op de volgende stellingen

Eens

Klik voor toelichting

Het beschermen van dieren en de biodiversiteit onderdeel te laten uitmaken van het preventiebeleid ter voorkoming van pandemieën

Pascale Plusquin's toelichting:

75% van de infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen zijn afkomstig uit het dierenrijk. De oorzaken? De vernietiging van natuur, handel in wilde dieren en de intensieve veehouderij. Door problemen in samenhang te bekijken, werken we aan oplossingen die bijdragen aan een leefbare aarde voor mens en dier.

 

Het versterken van de rechtspositie van het dier

Pascale Plusquin's toelichting:

Dieren worden vaak slechts als ‘ding’ beschouwd dat ondergeschikt is aan de belangen van mensen. De Partij voor de Dieren wil een einde aan de uitbuiting van dieren en hen rechten geven die hen toekomen. De rechten van dieren moeten in de Grondwet worden erkend en vastgelegd.

 

Het omschakelen van de industriële veehouderij naar een natuur- en diervriendelijke landbouw

Pascale Plusquin's toelichting:

De Partij voor de Dieren wil dieren bevrijden uit de voedselketen. In de tussentijd moet het leed van dieren in de veehouderij zoveel mogelijk beperkt worden. Smakelijke, plantaardige en duurzame alternatieven voor vlees bieden hoop voor de dieren en onze toekomst. Het kabinet moet van deze transitie een topprioriteit maken.

 

Het afschaffen van het houden van dieren in kooien in de veehouderij

Pascale Plusquin's toelichting:

De manier waarop dieren in de gangbare veehouderij worden gehouden is onethisch en onhoudbaar. Veel dieren zien vaak niet eens daglicht. De Partij voor de Dieren wil dat dieren kunnen leven naar hun aard. Er moet een einde komen aan de bio-industrie en dus ook aan de kooien.

 

Het voorkomen van het levend verbranden van dieren door stalbranden

Pascale Plusquin's toelichting:

Zolang er dieren in de veehouderij worden gehouden, wil de Partij voor de Dieren dat zij beter worden beschermd tegen stalbranden, onder andere door een forse beperking van het aantal dieren per stal, verplichte sprinkler- of watermistinstallaties, verplichte vluchtmogelijkheden zoals vrije uitloop en valwanden en een verbod op luchtwassers.

 

Het verbieden van het onverdoofd slachten van dieren

Pascale Plusquin's toelichting:

Diervriendelijke slacht bestaat niet. Maar onverdoofd slachten veroorzaakt extra stress en pijn bij dieren. Zolang slachthuizen nog bestaan moet leed zoveel mogelijk voorkomen worden. De Partij voor de Dieren wil dat de bedwelmingsplicht bij de slacht voor iedereen gaat gelden. De uitzondering voor religieuze slacht moet geschrapt worden.

 

Het aanpakken van het leed bij vissen, schaal- en weekdieren

Pascale Plusquin's toelichting:

Lange tijd dachten mensen dat vissen geen pijn kunnen voelen. Maar inmiddels staat onomstotelijk vast dat vissen wel degelijk pijn en stress kunnen ervaren en een bewustzijn hebben. Alle vangst- en dodingsmethoden die gepaard gaan met langdurig en ernstig lijden en eindigen in een onverdoofde slacht moeten verboden worden.

 

Het stoppen van de plezierjacht

Pascale Plusquin's toelichting:

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de wrede jacht op dieren, en dat dieren weer de ruimte krijgen om in de natuur te leven naar hun aard.

 

Het verbieden van markten waar levende wilde dieren worden verkocht

Pascale Plusquin's toelichting:

De Partij voor de Dieren wil een verbod op markten waar dieren worden verkocht of tentoongesteld, zoals paarden- of vogelmarkten, net als online dierenmarkten of websites. Ook de import van en handel in exotische dieren moet worden verboden.

 

Het uitbreiden van de Positieflijst voor zoogdieren, met vogels, vissen, amfibieën en reptielen

Pascale Plusquin's toelichting:

De Partij voor de Dieren wil dat er zo snel mogelijk een korte positieflijst komt van dieren die, gelet op hun natuurlijke gedrag en behoeften, nog als huisdier kunnen worden gehouden. Andere dieren mogen niet gehouden of verhandeld worden.

 

Het beëindigen van het fokken van huisdieren met ziekmakende uiterlijke kenmerken

Pascale Plusquin's toelichting:

Het fokken van rasdieren op extreme uiterlijke kenmerken moet verboden worden, omdat het welzijn en de gezondheid van deze dieren ernstig wordt aangetast. Honden en katten met een korte snuit en kleine schedel worden speciaal op die kenmerken gefokt. Dit leidt tot ademhalingsproblemen, chronische hoofdpijn en epileptische aanvallen.

 

Het steunen van de doelstelling ‘In 2025 consumeert de gemiddelde Nederlander minimaal 50% plantaardig en maximaal 50% dierlijke eiwitten’

Pascale Plusquin's toelichting:

De toekomst is plantaardig. Dat helpt je gezondheid, de natuur, het klimaat en de dieren. Gezonde plantaardige voeding wordt belastingvrij en de werkelijke kosten van dierlijke producten worden doorbelast. Geen miljoenensubsidies meer naar de promotie van vlees, zuivel, eieren en vis, maar naar de bevordering van een plantaardig voedingspatroon.

 

Het verbeteren van het toezicht en handhaving op dierenwelzijn door meer budget en capaciteit

Pascale Plusquin's toelichting:

De Partij voor de Dieren wil dat de bezem door de NVWA gaat. De NVWA moet weg bij het ministerie van landbouw. De controle op alle schakels in de veehouderij wordt opgevoerd. Slachthuizen waar ernstige overtredingen plaatsvinden, gaan direct dicht. Zolang er slachthuizen zijn, moet het slachttempo fors omlaag.

 

Het verplicht stellen van transparant en permanent cameratoezicht in slachterijen

Pascale Plusquin's toelichting:

Doordat dieren in Nederland in een moordend tempo door slachthuizen worden gejaagd, is er geen enkele mogelijkheid voor normaal toezicht. De Partij voor de Dieren wil dat het slachttempo drastisch omlaag gaat en dat stallen en slachterijen permanent cameratoezicht krijgen. Dit komt bovenop controles door de dierenartsen ter plaatse.

 

Oneens

Welke politicus/politica is jouw dierenkandidaat?

Wil je weten welke onderwerpen andere politici belangrijk vinden? Of wil je terug naar alle stellingen? Klik dan op éen van deze twee knoppen.