STELLING 1 VAN 14

Het beschermen van dieren en de biodiversiteit onderdeel te laten uitmaken van het preventiebeleid ter voorkoming van pandemieën

Virologen waarschuwen al jarenlang voor een pandemie als COVID-19 en dat dit niet de laatste pandemie zal zijn. Wereldwijde ontbossing, het verlies van biodiversiteit, de handel in en uitbuiting van wilde dieren, klimaatverandering en het opeen pakken van grote aantallen dieren in de veehouderij, vormen steeds grotere risico’s voor het ontstaan van nieuwe zoönosen en pandemieën. Uitgedrukt in geld kosten pandemieën ons jaarlijks bijna een biljoen euro. Het voorkomen daarvan wordt geschat op 18 tot 25,7 miljard; 2% van wat de COVID-19 crisis kost. In Nederland hebben we naast Covid-19 ook te maken met andere zoönosen zoals MRSA, de vogelgriep en Q-koorts. Bescherming van de biodiversiteit en het borgen van dierenwelzijn moeten centraal staan in het zoönosebeleid en het verkleinen van de risico’s voor een nieuwe pandemie.

POLITICI

Deze politici zijn het met deze stelling eens.

Paul Smeulders

GroenLinks

Andrew Harijgens

GroenLinks

Lisa Westerveld

GroenLinks

Noëlle Sanders

50Plus

Pieter Grinwis

ChristenUnie

Joost Sneller

D66

Eva van Esch

PvdD

Leonie Vestering

PvdD

Rosanna Huertas Mulckhuyse

D66

Danielle Hirsch

GroenLinks

Frank Futselaar

SP

Raoul Boucke

D66

Rob Jetten

D66

Niels van den Berge

GroenLinks

Noortje Thijssen

GroenLinks

Lammert van Raan

PvdD

Alexandra Griffejoen

Volt

Femke Merel van Kooten

Splinter

Lilian Marijnissen

SP

Laura Bromet

GroenLinks

Roelof Bisschop

SGP

Frank Wassenberg

PvdD

Tjeerd de Groot

D66

Pascale Plusquin

PvdD

Geert Gabriëls

GroenLinks

Esther Ouwehand

PvdD

Joris Thijssen

PvdA

Michantely de Jong

BIJ1

Eva Akerboom

PvdD

Sidney Smeets

D66

Christine Teunissen

PvdD

Welke politicus/politica is jouw dierenkandidaat?

Wil je weten welke onderwerpen andere politici belangrijk vinden? Of wil je terug naar alle stellingen? Klik dan op éen van deze twee knoppen

1
6
10
14