STELLING 8 VAN 14

Het stoppen van de plezierjacht

Helaas is met de invoering van de Wet natuurbescherming de plezierjacht niet afgeschaft. Er staan nog altijd vijf soorten op ‘de lijst van vrij bejaagbare soorten’, namelijk de fazant, wilde eend, houtduif, haas en konijn. Op deze soorten mag, louter voor het plezier van de jager, geschoten worden tijdens het jachtseizoen. Naar schatting worden er elk jaar zo’n 30.000 dieren in het jachtseizoen gedood. Uit onderzoek van de Dierenbescherming blijkt dat het merendeel van de Nederlanders, jagen als hobby onacceptabel vindt. De Dierencoalitie is tegenstander van de jacht, of dit nu de houtduif, de wilde eend of de zwerfkat betreft.

POLITICI

Deze politici zijn het met deze stelling eens.

Eva Akerboom

PvdD

Lilian Marijnissen

SP

Joris Thijssen

PvdA

Femke Merel van Kooten

Splinter

Michantely de Jong

BIJ1

Frank Wassenberg

PvdD

Danielle Hirsch

GroenLinks

Pascale Plusquin

PvdD

Tjeerd de Groot

D66

Geert Gabriëls

GroenLinks

Noëlle Sanders

50Plus

Andrew Harijgens

GroenLinks

Pieter Grinwis

ChristenUnie

Laura Bromet

GroenLinks

Sidney Smeets

D66

Joost Sneller

D66

Paul Smeulders

GroenLinks

Lisa Westerveld

GroenLinks

Lammert van Raan

PvdD

Rosanna Huertas Mulckhuyse

D66

Christine Teunissen

PvdD

Rob Jetten

D66

Raoul Boucke

D66

Noortje Thijssen

GroenLinks

Niels van den Berge

GroenLinks

Frank Futselaar

SP

Leonie Vestering

PvdD

Esther Ouwehand

PvdD

Eva van Esch

PvdD

Welke politicus/politica is jouw dierenkandidaat?

Wil je weten welke onderwerpen andere politici belangrijk vinden? Of wil je terug naar alle stellingen? Klik dan op éen van deze twee knoppen

1
6
10
14