14

STELLING 14 VAN 14

Het verplicht stellen van transparant en permanent cameratoezicht in slachterijen

De afgelopen jaren werden we meerdere malen opgeschrikt door afschuwelijke beelden en rapportages van o.a. varkens die gillend verdronken in gloeiend heet water en kalveren en schapen die levend werden gevild. Al jarenlang tonen klokkenluiders aan dat er structureel ernstige misstanden plaatsvinden in slachthuizen. Het wordt tijd voor verplicht, transparant en permanent cameratoezicht op de gehele slachtlijn. Pas als beelden vrij toegankelijk zijn via een livestream op de website van slachterijen – met geluid – kunnen we een einde maken aan deze schrijnende toestanden.

POLITICI

Deze politici zijn het met deze stelling eens.

Lisa Westerveld

GroenLinks

Andrew Harijgens

GroenLinks

Esther Ouwehand

PvdD

Rob Jetten

D66

Joost Eerdmans

JA21

Lammert van Raan

PvdD

Joris Thijssen

PvdA

Danielle Hirsch

GroenLinks

Laura Bromet

GroenLinks

Michantely de Jong

BIJ1

Eva Akerboom

PvdD

Geert Gabriëls

GroenLinks

Noortje Thijssen

GroenLinks

Femke Merel van Kooten

Splinter

Paul Smeulders

GroenLinks

Rosanna Huertas Mulckhuyse

D66

Pieter Grinwis

ChristenUnie

Alexandra Griffejoen

Volt

Lilian Marijnissen

SP

Tjeerd de Groot

D66

Raoul Boucke

D66

Eva van Esch

PvdD

Joost Sneller

D66

Leonie Vestering

PvdD

Pascale Plusquin

PvdD

Frank Futselaar

SP

Sidney Smeets

D66

Christine Teunissen

PvdD

Frank Wassenberg

PvdD

Noëlle Sanders

50Plus

Niels van den Berge

GroenLinks

Welke politicus/politica is jouw dierenkandidaat?

Wil je weten welke onderwerpen andere politici belangrijk vinden? Of wil je terug naar alle stellingen? Klik dan op éen van deze twee knoppen

1
6
10
14